Algemeen

Het Mispagekoor is actief sinds 1970. Het is officieel opgericht op 1 januari 1971.

Het Mispagekoor bestaat ca. 50 leden, die afkomstig zijn uit de hele regio rond Nieuwveen. Het Mispagekoor is een gemengd koor, dat beschikt over een repertoire van klassiek tot modern.

Het koor staat onder de deskundige leiding van Theo van der Hoorn uit Leimuiden.

Het plezier in het zingen staat bij de leden voorop. Daarom is het gezellig op de repetities. Deze worden gehouden op donderdagavond in de kapel van Ipse de Bruggen, A.H. Kooistrastraat 130, 2441 CP, in Nieuwveen. Aanvang 19.30 uur. Voor nadere informatie kunt u de secretaris bereiken op telefoonnummer: 06 – 22 83 63 01.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:
Koos Ghijsels (voorzitter),
Jan van Lent (secretaris),
Anton Lammers (penningmeester), per 1 januari 2024 aftredend.

Naast het bestuur zijn er commissies voor de muziek, acties en kantine. Elke commissie draagt haar steentje bij aan het welslagen van het koor.

De contributie bedraagt sinds 2019 € 21,00 per maand per persoon. Een aantal koorleden maakt gebruik van een spaarsysteem en spaart daarmee € 10,00 per maand om de koorreis te bekostigen, die eens in de 3 á 4 jaar wordt georganiseerd. Dit is echter niet verplicht.