Algemeen

Het Mispagekoor is actief sinds 1970. Het is officieel opgericht op 1 januari 1971.

Het Mispagekoor bestaat uit 50 leden, die afkomstig zijn uit de hele regio rond Nieuwveen. Het Mispagekoor is een gemengd koor, dat beschikt over een repertoire van klassiek tot modern.

Het koor staat onder de deskundige leiding Theo van der Hoorn uit Leimuiden.

Het plezier in het zingen staat bij de leden voorop. Daarom is het gezellig op de repetities. Deze worden gehouden op donderdagavond in de kapel van Ipse de Bruggen A.H. Kooistrastraat 130, 2441 CP, in Nieuwveen. Aanvang 19.45 uur. Voor nadere informatie kunt u de secretaris bereiken op telefoonnummer: 06 – 13 18 98 29.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Els de With (voorzitter),
Sylvia van den Belt (secretaris),
Anton Lammers (penningmeester),

Naast het bestuur zijn er commissies voor de muziek, acties en kantine. Elke commissie draagt haar steentje bij aan het welslagen van het koor. Voor een koorreis in 2019 is een aparte commissie ingesteld.

De contributie bedraagt in 2019 € 21,00 per maand per persoon. De meeste koorleden maken gebruik van een spaarsysteem en sparen daarmee € 10,00 per maand om de koorreis te bekostigen, die eens in de 3 á 4 jaar wordt georganiseerd. Dit is echter niet verplicht.